Project: Nieuw sportpark voor SV Otterlo

categorie: Voetbal

  • Sport Voetbal
  • Aanleiding bouw Woningbouw op oude locatie(s)
  • Aantal leden circa 350
  • Investeringssom 1.050.000 euro
  • Geleend bedrag 200.000 euro
  • Gemeente Ede
  • Website http://www.svotterlo.nl/

Omschrijving

De eerste plannen om te komen tot een nieuw sportpark dateren al van 15 jaar geleden. Dat de gewenste nieuwbouw zo lang op zich liet wachten had vooral te maken met de beoogde locatie die toebehoorde aan het Park de Hoge Veluwe.

De vereniging had tot en met het seizoen 2015/2016 de beschikking over 2 verouderde locaties in Otterlo. Deze lagen op circa 500 meter afstand van elkaar. Het clubhuis was verouderd en ook de kleedkamers waren toe aan een renovatie.

De verhuizing naar de nieuwe locatie is tot stand gekomen middels een samenwerking met de gemeente die voor de twee bestaande locaties woningbouw mogelijk wil maken. Uit de woonvisie 2030 van de gemeente Ede, blijkt namelijk dat er de komende jaren nog een flinke behoefte is aan nieuwe woningen, niet alleen in Ede stad maar ook in de omliggende dorpen. In Otterlo bestaat al langer de wens om met nieuwe woningen te voorzien in de behoefte, niet alleen voor starters maar bijvoorbeeld ook voor senioren en andere doorstromers. Daarmee kan de hele woningmarkt in Otterlo weer in beweging komen.

De verplaatsing van de sportvelden van SV Otterlo naar de locatie Kastanjelaan biedt mogelijkheden om de huidige locaties aan de Weversteeg en Onderlangs te ontwikkelen voor woningbouw en de mogelijke inpassing van een multifunctionele accommodatie (sporthal, dorpshuis en zorgvoorzieningen).

Op het nieuwe sportpark ‘Kastanjebos’ heeft de voetbalvereniging de beschikking over 1 kunstgrasveld en 2 natuurgrasvelden. Deze worden gehuurd van de gemeente.

Het clubhuis en de 8 kleedkamers zijn eigendom van de vereniging. Hiervoor heeft SV Otterlo o.a. een subsidiebijdrage ontvangen van de gemeente Ede.

In een videopresentatie die ook op de website van de club te zien is, wordt een fraai inkijkje gegeven in het resultaat van alle inspanningen.