Project: Nieuwe 1/3-regeling in Rotterdam maakt investering in kunstgras mogelijk voor Tempo’34

categorie: Hockey

  • Sport Hockey
  • Aanleiding bouw Vervanging natuurgras door kunstgras
  • Aantal leden 615 leden
  • Investeringssom 300.000 euro
  • Geleend bedrag 100.000 euro
  • Gemeente Rotterdam
  • Website http://www.tempo34.nl/site/

Omschrijving

In 2016 heeft de Stichting Kalverpad voor onder andere de Rotterdamse Hockeyclub Tempo ’34, in samenwerking met SWS en de gemeente Rotterdam een nieuw zand ingestrooid kunstgrashockeyveld gerealiseerd. Het natuurgrashockeyveld was niet meer van deze tijd en er was door de stichting goed gespaard voor deze investering waardoor er een relatief laag te lenen bedrag nodig was voor de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld.  

Nadat SWS samen met de gemeente de mogelijkheid gecreëerd had om middels borging van SWS en een subsidie van de gemeente Rotterdam een investering te doen in de accommodatie, was Tempo’34 er als eerste vereniging bij om samen met SWS zorg te dragen voor een financiering die verantwoord was en dat de subsidie van de gemeente verkregen kon worden. Rotterdam heeft in dit kader een 1/3 regeling opgezet waarbij de gemeente voor 1/3e deel een subsidie verstrekt, de vereniging zelf 1/3e van het geld opbrengt en dat 1/3e deel van het geld in samenwerking met SWS bij de gemeente geleend kan worden.

Naast het nieuwe veld heeft de vereniging uit eigen middelen en met vereende krachten in het afgelopen seizoen ook het clubgebouw onder handen genomen en het gebouw voorzien van allerlei duurzaamheidsmaatregelen. De vereniging is met een gerenoveerd clubgebouw en een nieuw veld helemaal klaar voor de toekomst. Het veld gaat naar verwachting wel een tijd mee. Met het huidige eerste veld doet de vereniging al 17 jaar en het is wederom goedgekeurd voor vier jaar.

Op 22 oktober 2016 is het nieuwe veld officieel door de wethouder geopend en hebben de vereniging en stichting een prachtig resultaat neergezet dat zonder vrijwilligers niet behaald kon worden. In het bijzonder hebben Bob Hofstee en Henk van Vlijmen zich richting SWS zeer druk bezig gehouden met dit project. Een groot compliment voor hun daadkracht, structuur en georganiseerd werken is op zijn plaats.

Op de accommodatie worden naast de hockeyclub ook een instelling die zich inzet voor mensen met een beperking en verschillende scholen die hun gymnastieklessen op de accommodatie verzorgen gehuisvest.