Project: Sportplusverenigingen Rotterdam

categorie: Geen categorie

Omschrijving

Het verlenen van borgstellingen ten behoeve van sportorganisaties die willen investeren in de eigen accommodatie, is de primaire doelstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Daarnaast wordt SWS met enige regelmaat door sportorganisaties en/of overheidsinstanties gevraagd om adviezen te verstrekken die daarmee verband houden of waarbij de specifieke kennis van SWS gewenst is. In dat kader heeft SWS, in opdracht van Rotterdam Sportsupport, meegewerkt aan de financiële toetsing van Rotterdamse sportverenigingen die het predicaat ‘Sportplus’ krijgen.

Sportplus

Het sinds 2003 operationele Rotterdam Sportsupport richtte zich in de beginjaren voornamelijk op de bestuurlijke, organisatorische en financiële ondersteuning van de Rotterdamse sportverenigingen. Deze dienstverlening vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de huidige activiteiten. De dienstverlening is inmiddels sterk uitgebreid door het inzetten en versterken van sportverenigingen die een direct aantoonbare bijdrage kunnen leveren op vele maatschappelijke terreinen. Sterke sportverenigingen zijn een onmisbare schakel bij het laten slagen van projecten die van Rotterdam een gezonde en leefbare sportstad moeten maken. Steeds meer Rotterdamse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties werken dan ook met elkaar samen om dit te realiseren. Cliënten van jeugdzorgorganisaties trainen bijvoorbeeld op de velden van de club. Of een fysiotherapeut verwijst mensen naar een vereniging om er actief te blijven na hun revalidatie.
Dankzij het ‘Sportplus’ predicaat weten maatschappelijke organisaties welke clubs een maatschappelijke meerwaarde -, kwaliteit – en continuïteit bieden. Dit predicaat maakt duidelijk welke verenigingen interessant zijn om mee samen te werken. Tegelijkertijd geeft het predicaat de verenigingen de kans om zichzelf te promoten bij huidige en potentiële leden, partners, bedrijven en de gemeente.

Samenwerking SWS

Om de financiële situatie van de verenigingen die het predicaat ‘Sportplus’ krijgen in beeld te brengen heeft Rotterdam Sportsupport de samenwerking gezocht met SWS. Sportsupport hecht er waarde aan om te weten of de (potentiële) ‘Sportplus’ verenigingen een voldoende sterke financiële basis hebben en heeft SWS gevraagd hiervan een financiële analyse te maken. Deze beoordeling wordt door Sportsupport meegenomen in haar oordeel om verenigingen het predicaat ‘Sportplus’ te geven en te laten behouden. Daarmee wordt een duidelijk signaal afgegeven aan verenigingen dat niet alleen de inzet voor bepaalde maatschappelijke activiteiten belangrijk wordt gevonden, maar dat het toch ook zaak blijft dat verenigingen hun eigen financiën op orde houden.

Good practise

Hierbij vijf afleveringen, die Rotterdam Sportsupport met lokale zender OPEN Rotterdam heeft gemaakt, van sportplusverenigingen die zelf hun verhaal vertellen waar de toets en het predicaat uiteindelijk toe heeft geleid.

✅ Aflevering 1 – Rotterdam Atletiek & Unity’99

✅ Aflevering 2 – Rotterdam Basketbal & ttv Alexandria

✅ Aflevering 3 – The Hookers & Spartaan’20

✅ Aflevering 4 – Feyenoord Futsal & rkc NIO

✅ Aflevering 5 – arsr Skadi & HC Delfshaven