Project: Tennisclub Grubbenvorst voorbeeld van een ‘duurzaam tennispark’

categorie: Duurzaam

  • Sport Tennis
  • Aanleiding bouw Zonnepanelen om park verder te verduurzamen
  • Aantal leden 360
  • Investeringssom 24.000 euro
  • Geleend bedrag 16.000 euro
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Website http://www.tennisclubgrubbenvorst.nl/

Omschrijving

Tennisclub Grubbenvorst is opgericht in 1965 en telt meer dan 360 leden. Het tennispark van de club moest in zijn geheel verplaatst worden, omdat ruimte nodig was voor nieuwbouwwoningen die in de komende vijftien jaar gerealiseerd gaan worden. De bouw van het tennispark op een nieuwe plek was voor de vereniging een goede mogelijkheid om een serieus duurzaamheidsbeleid te gaan voeren.

In de voorbereidingsfase van het nieuwe tennispark werd al sterk gelet op mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, waarvan een groot deel ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Vooral hergebruik van materialen uit het oude paviljoen, isolerende innovatieve bouwmaterialen, toepassing van LED-verlichting op zowel alle banen als in het gehele clubhuis en de plaatsing van zestig zonnepanelen moeten de komende jaren leiden tot forse besparingen op het energieverbruik. Met name de zonnepanelen betekenden een grote investering voor TC Grubbenvorst, maar de provincie Limburg kwam de club tegemoet door een substantieel bedrag van ongeveer 30% subsidie toe te kennen. Limburg heeft een speciale subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen. De provincie heeft tevens verscheidene maatregelen genomen om de lokale bouwsector te stimuleren, waardoor significant meer geld beschikbaar kwam. Verder is bij de ontwikkeling van het park veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere verenigingen in de omgeving en de aansluiting op het al bestaande park van voetbalclub GFC’33. Ook werd nadrukkelijk gelet op de inpasbaarheid van het park tegen een bestaande woonwijk en de aanwezige buurtbewoners. Doordat het park midden in een woonwijk ligt, is een vier meterhoge geluidswal aangelegd waarin opslagruimte is geïntegreerd. Hiervoor is de afgegraven grond hergebruikt en is gebruik gemaakt van afgeschreven opslagunits.

Project

Januari 2015 werd het nieuwe Tennis en Jeu de Boules Park in Grubbenvorst officieel in gebruik genomen. Het nieuwe park is volgens voorzitter Eric Thissen het resultaat van een lang, intensief en vruchtbaar traject van onderhandelingen met voetbalvereniging GFC’33, de Jeu de Boules- vereniging, Tennisclub Grubbenvorst en de Gemeente Horst aan de Maas in combinatie met informatie van de KNLTB. Het nieuwe tennispark beschikt over zes nieuwe smashcourtbanen waarbij één volledige baan flexibel kan worden omgebouwd tot vier rode Tenniskidsbanen. Daarom zijn twee banen verbreed aangelegd zodat nog steeds aan de uitloopnormen van de tennisbond wordt voldaan. Naast de zes tennisbanen zijn acht nieuwe banen gerealiseerd voor de Jeu de Boules-vereniging die gebruikmaakt van hetzelfde clubgebouw.

Investering

Met de eerder genoemde steun en een forse eigen bijdrage van de betrokken verenigingen kon de benodigde één miljoen euro bij elkaar worden gebracht voor een park dat zeker op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld is. De kantine, keuken en kleedkamers zijn eigendom van de vereniging. De grond onder het clubgebouw en de tennisbanen zijn in eigendom van en worden beschikbaar gesteld door de gemeente. De investering in zonnepanelen bedroeg 24.000 euro. De provincie heeft een subsidie verleend van 8.000 euro, het resterende deel van 16.000 euro is geleend. Door middel van het voordeel op de energierekening kan de lening worden terugbetaald.