Project: Een tennispark voor Breda-Zuid

categorie: Tennis

  • Sport Tennis
  • Aanleiding bouw Beperkt aantal sportmogelijkheden in Zuidwest Breda
  • Aantal leden 390
  • Investeringssom 465.000 euro (incl 125.000 voor de aankoop van grond)
  • Geleend bedrag 340.000 euro
  • Gemeente Breda
  • Website http://www.tennisparkprincenhage.nl/

Omschrijving

Op 8 mei 2009 ontstond in Breda een burgerinitiatiefgroep met als doel een tennispark te realiseren voor de woonwijk Princenhage en aanliggende wijken. In de jaren die volgden kon met financiële hulp van een lokale woningcorporatie door onderzoek worden aangetoond dat het plan levensvatbaar was en dat er draagvlak binnen de lokale bevolking voor bestond. Maar telkens bleek dat locaties niet voorhanden waren of de gemeente het initiatief niet kon steunen. In 2014 kwam dan eigenlijk een locatie beschikbaar. Met de grondeigenaar van de betreffende locatie konden goede afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst (oktober 2014) waarna de plannen verder uitgewerkt konden worden.

In mei 2014 werd een stichting opgericht als toekomstige eigenaar van het park. Begin 2015 is het ondernemingsplan verder afgerond en is in februari 2015 het dossier aangereikt aan SWS voor de borgstelling t.b.v. de financiering. Deze borgstelling werd voor 50% afgegeven door SWS en de overige 50% door de gemeente Breda en werd ABN AMRO bank bereid gevonden om te financieren. Los van deze financiering heeft Princenhage ook een belangrijk deel (bijna 25%) privaat gefinancierd.

Met de beschikbare middelen is in september 2015 de grond aangekocht, zijn de benodigde bomen gekapt en is in oktober 2015 Topgrass van start gegaan met de aanleg van de banen en waren de banen begin december gereed. Omstreeks datzelfde tijdstip is het tennispaviljoen geplaatst. Een voormalig schoolgebouw, dat de stichting van het ROC West Brabant kon overnemen. Met behulp van vrijwilligers en bouwbedrijf Balemans is het gebouw verplaatst en intern verbouwd, waarbij kleedkamers, sanitair, een keuken en bargedeelte gemaakt zijn.

Op 2 april 2016 was de officiële feestelijke opening van het park, waarna een openingstoernooi kon starten.

Een dergelijk project kan niet plaatsvinden zonder de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers die gedurende jaren, dit voor elkaar hebben gekregen.

Het tennispark bestaat uit 4 all-weather banen, allen met LED-verlichting, een clubhuis van ongeveer 120 m2 en een daarnaast gelegen parkeerterrein voor ca. 24 auto´s. Aan een fietsenstalling wordt nog gewerkt, maar is een plan voor volgend jaar.

De vereniging heeft nu ca. 390 leden en kan nog doorgroeien tot 400+. Het merendeel van de leden komt uit Princenhage en de aanliggende wijken. Zowel ledenaantal en sponsoring liggen boven verwachting en het is de taak voor de vereniging om dit aantal minimaal te behouden voor de toekomst met liefst een geleidelijke groei. Voor de tennislessen is inmiddels een wachtlijst en er wordt ca. 65 uur per week les gegeven. Hiervoor is tennisschool TTTB ingeschakeld die de tennislessen organiseert.