Project: Zonnepanelen voor de TV Heksenmeppers

categorie: Duurzaam

  • Sport Tennis
  • Aanleiding bouw Verduurzamen accommodatie
  • Aantal leden 845
  • Investeringssom 190.000 euro
  • Geleend bedrag 120.000 euro
  • Gemeente Oudewater
  • Website http://www.h3ksenmeppers.nl/

Omschrijving

Eind 2013 is binnen de vereniging een werkgroep van start gegaan om na te denken over mogelijkheden om de vereniging te ‘verduurzamen’. Daarbij was het van belang om in het achterhoofd te houden dat de vereniging er naar streeft om de sport financieel toegankelijk en laagdrempelig te houden waardoor het van belang was om de contributies laag te kunnen houden.

Het aanvankelijk hoge kostenplaatje leek dan ook niet op het enthousiasme van alle leden te kunnen rekenen. Om de ALV voldoende te kunnen overtuigen is daarom in samenwerking met Sportstroom gekomen tot een rapport met aanbevelingen en een business case die niet alleen haalbaar zou moeten zijn, maar ook de leden er van wist te overtuigen dat het plaatsen van zonnepanelen de club op termijn financieel voordeel zou gaan opleveren. Samen met veel plaatselijke ondernemers en in goede samenwerking met de gemeente Oudewater werd het grootse project dan ook verder uitgerold.

Het dak van de tennishal werd voorzien van maar liefst 623 zonnepanelen voor een totaal vermogen van ca. 160 kWh en met een verwachte stroomopbrengst van zo’n 140.000 kWh per jaar. In de entreehal van het clubhuis hangt een display waarop zichtbaar zal zijn hoeveel energie er wordt bespaard en wat de vermeden uitstoot van CO2 is.

Naast het financiële aspect was voor oud-voorzitter en de trekker van deze kar, Leo Henkes, het aspect van verduurzaming van de accommodatie vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer belangrijk. “Om een duurzaam beleid uit te kunnen stippelen moet er immers ook aan de volgende generaties en het milieu worden gedacht”. De samenwerking tussen de vereniging en Sportstroom bleek goed te gaan en de Rabo Groenbank heeft uiteindelijk de lening in het kader van duurzaamheid tegen een aantrekkelijk tarief verstrekt.

De heer Henkes is graag bereid om dit project verder toe te lichten. Zijn gegevens kunnen bij de SWS worden opgevraagd.