Informatie voor gemeente

Gemeenten hebben binnen de afhandeling van een borgstellingsaanvraag op verschillende onderdelen een belangrijke rol. Die rol en de wijze waarop die kan worden ingevuld hebben wij hier voor u samengevat.