SWS Duurzaam

“SWS wil bijdragen aan een schoner klimaat. Daarom verstrekken wij, bij een lening voor een investering in de verduurzaming van de sportaccommodatie, een borgstelling voor 100% van de hoofdsom.”

Borgstelling aanvragen

SWS onderkent het belang van investeren in ‘duurzaamheid’ en wil zelf ook op een actieve manier bijdragen aan een beter klimaat. Daarom bieden wij bij een investering in de verduurzaming van uw accommodatie een borgstelling van 100%, in tegenstelling tot de ‘reguliere’ borgstelling van 50% die wij verstrekken op de aanleg, bouw, renovatie of aankoop van een sportaccommodatie.

Aanvragen van een borgstelling

Een borgstelling kan worden aangevraagd middels het invullen en (digitaal) toesturen van het betreffende aanvraagformulier. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het aanvragen door een sportvereniging en een sportstichting in combinatie met één of meerdere sportvereniging(en). Ook voor borgstellingen vanaf 75.000 euro is er een apart aanvraagformulier beschikbaar:

Reglement en Algemene Voorwaarden

Middels ondertekening van het Aanvraagformulier c.q. de overeenkomst verklaart de vertegenwoordiger van de vereniging en/of stichting de inhoud van de Algemene Bepalingen en het Reglement te hebben ingezien en deze te aanvaarden. Daarom het advies om voor het invullen van het formulier kennis te hebben genomen van de hierin opgenomen bepalingen.

Voor vragen over het aanvraagtraject van een borgstelling kunt u contact opnemen met de projectadviseur in uw regio.