28-02-2024

Breda stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming sportclubs

Binnen gemeenten staat de verduurzaming van sportaccommodaties en financiering hiervan prominent op de agenda. Dat dit onderwerp ook leeft bij de sportverenigingen bleek wel uit de opkomst bij de informatieavond die onlangs door de gemeente Breda is georganiseerd waarbij ook SWS werd gevraagd een kennissessie te verzorgen.

Subsidie voor sportverenigingen

De gemeenteraad in Breda heeft onlangs besloten om een ‘energiepakket’ te verlengen tot minimaal 31 december 2024. Voor sportorganisaties is er bovendien een nieuw product aan het Bredase energiepakket toegevoegd. Een subsidieregeling voor sportorganisaties om niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties en sportkantines te verduurzamen, hiervoor wordt 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Informatieavond

Om verenigingen te informeren over deze lokale subsidieregeling en enkele landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame investeringen, organiseerden de gemeente Breda en Breda Actief een informatieve bijeenkomst op 30 januari jl. in Prinsenbeek. Met inbreng van o.a. Sportsubsidie.nl, SportNLgroen en SWS werden verenigingen uitvoerig geïnformeerd over de specifieke subsidieregeling en kregen zij inzicht in de beschikbare financieringsmogelijkheden, evenals de details van de BOSA-regeling. Ook werden verenigingen gewezen op de mogelijkheid om een energiescan uit te laten voeren die inzicht geeft in de specifieke besparingsmogelijkheden.

Inspiratie voor andere gemeenten

Hoewel deze avond primair gericht was op de Bredase sportverenigingen, kan dit voorbeeld ook prima worden toegepast binnen andere gemeenten. De samenwerking van lokale overheden met sportorganisaties en diverse partners die actief zijn binnen deze sector kan bijdragen om de verduurzaming van sportaccommodaties te versnellen.

Rol SWS

SWS heeft sportclubs voorgelicht over de werkwijze van de stichting. Bij investeringen (in duurzame maatregelen) moeten sportclub dikwijls een lening afsluiten. Een haalbaarheidstoets van SWS op de businesscase geeft de verschillende partijen zekerheid dat de lening ook in de toekomst afgelost kan worden. Daarnaast kan SWS de club helpen in het traject om te komen tot een passende financiering.

 

Deel dit bericht