Sportverenigingen kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een Sportlening aanvragen voor investeringen in hun accommodatie. Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt de Sportlening vanaf € 10.000 tot € 500.000 aan sportverenigingen die een waarborg hebben verkregen van de Stichting Waarborgfonds Sport. Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt de Sportlening tegen een marktconforme rente, indien er sprake is van een borgstelling door SWS, al dan niet aangevuld met gemeentegarantie.

Sportverenigingen kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een Sportlening aanvragen voor investeringen in hun accommodatie. De Sportlening is speciaal bedoeld voor sportverenigingen met duurzame ambities. Sporthallen, zwembaden, ijsbanen en alle clubhuizen bij voetbal-, hockey- en tennisverenigingen. Het is slechts een greep uit alle sportaccommodaties die, met een borgstelling van SWS, in aanmerking komen voor een aantrekkelijke Sportlening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds.

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten en sportverenigingen die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het levert hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). SVn is fondsmanager en aanspreekpunt voor sportverenigingen en geïnteresseerden.
Lees meer informatie over het aanvraagproces van de Sportlening en het BNG Duurzaamheidsfonds via www.sportlening.nl of bekijk deze leaflet.

alle partners