Een BNG-lening, waarom wel en waarom niet?

24-07-2015

Om investeringen in sportaccommodaties mogelijk te maken, worden door sportverenigingen dikwijls leningen afgesloten bij een bank. Een borgstelling vanuit de gemeente en SWS is daarbij in de regel een harde eis van de bank. Een financiering bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), in plaats van bij een commerciële bank, wordt ook regelmatig toegepast. Deze leningsvorm heeft echter voor- en nadelen.

Kenmerken

Een lening via de BNG heeft een aantal kenmerken:

Voordelen

Mogelijke voordelen van deze manier van financieren zijn:

Nadelen

Los van het feit dat een gemeente bereid moet zijn om aan een dergelijke financieringsvorm mee te werken, zijn er ook redenen om niet te kiezen voor een BNG-lening:

Conclusie

De keuze voor een BNG lening hangt met name af van de vraag hoe flexibel de voorwaarden voor een lening moeten zijn voor de vereniging in de specifieke situatie. Qua rentekosten kan een BNG lening -zeker bij grotere leningen- voordeel bieden. Echter, de BNG is minder ‘betrokken’ en rechtlijnig in haar aflossings- en betalingsbeleid. Bedenk dus goed van tevoren of een eventueel financieel gewin opweegt tegen de lagere flexibiliteit.

Deel dit bericht