12-03-2019

Kantine: Verpachten óf eigen beheer?

Voor het merendeel van de sportverenigingen geldt dat contributie, sponsoring en kantineomzet de voornaamste pijlers zijn qua bron van inkomsten. Een bekwaam uitgevoerde bar- of kantine-exploitatie is dan ook een belangrijk element voor de bedrijfsvoering van een sportclub.

Exploitatievormen Kantine

De horecavoorziening is, zowel in financieel als sociaal opzicht, een belangrijk element binnen de organisatie van een sportvereniging. Daarom doet een bestuur er verstandig aan om de beheersvorm met zorg te kiezen. Er zijn globaal twee mogelijkheden: ‘de horeca in eigen beheer uitvoeren’ of ‘de horeca uitbesteden aan een ondernemer’. Dat laatste noemen we verpachten.
Eigen beheer
De verantwoordelijkheid voor de barexploitatie ligt, wanneer de sportorganisatie de horeca in eigen beheer heeft, meestal bij het bestuur. Voor de uitvoering heeft het bestuur de keuze uit betaald personeel, vrijwilligers of een combinatie van beide. Met een bar in eigen beheer krijgt de club onder andere te maken met de eisen van de Drank en Horecawet, organisatie van inkoop en opslag, administratie en,in het geval van betaald beheer, werkgeverschap.
Verpachten
Bij verpachting van de bar of kantine wordt de exploitatie daarvan door het bestuur (de verpachter) aan een ondernemer (de pachter) overgedragen. De pachter gaat de exploitatie voor eigen rekening en risico voeren. De pachter betaalt hiervoor een vergoeding (de pachtsom). De verpachter draagt de verantwoordelijkheid voor de horeca over, maar blijft eigenaar van de accommodatie. Afhankelijk van hetgeen wordt overeengekomen in de pachtovereenkomst, investeert de pachter wel of niet in inrichting, inventaris en/of keukenapparatuur.

In de praktijk

SWS ziet dat sportorganisaties verschillend omgaan met het exploiteren van de horecavoorziening. Dat is uiteraard afhankelijk van het aantal leden, maar meer nog van de specifieke cultuur die binnen de betreffende vereniging heerst. Dat is van belang voor o.a. de te hanteren prijzen en openingstijden, de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod en de uitstraling van de kantine in algemene zin.

Zoals elk aspect van het verenigingsbeleid op zijn tijd geëvalueerd dient te worden, geldt dat zeker ook voor de exploitatie van de kantine.

Deel dit bericht