05-01-2022

Qredits nieuwe arrangementspartner SWS

Met het sluiten van een arrangementsovereenkomst hebben de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (Qredits) en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) het startsein gegeven voor een samenwerking die er toe moet leiden dat de mogelijkheden voor sportorganisaties om tot een financiering te komen verder worden uitgebreid.

Financiering en arrangementen

Een sportorganisatie die een borgstelling aanvraagt bij SWS is vrij in de keuze voor een kredietverstrekker. SWS heeft met een aantal kredietverstrekkers een arrangementsovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd om het borgings- en financieringstraject voor de verenigingen zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen.
SWS is verheugd dat het aantal kredietverstrekkers is uitgebreid met Qredits. ,,Wij denken dat Qredits met name een rol kan spelen bij de financiële vraagstukken waar andere bancaire aanbieders geen passende oplossing voor de sportorganisatie hebben”, aldus SWS-directeur Dick Zeegers. ,,Hierbij valt te denken aan kredieten van een kleinere omvang of leningen met een relatief korte looptijd”. Qredits financiert tot maximaal 250.000 euro.

Over Qredits

Qredits biedt als non-profit kredietorganisatie training, coaching, ondernemerstools en bedrijfskredieten tot 250.000 euro aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ook aan hen die geen toegang hebben tot diensten via het reguliere circuit. Zo kunnen zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid verkrijgen. Qredits wil hiermee ondernemerschap in Nederland bevorderen.

Voor meer informatie, ga naar www.qredits.nl of bekijk de flyer over de samenwerking met SWS.

Deel dit bericht