18-12-2019

SWS maakt investeringen in sportaccommodaties mogelijk

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan met genoegen terugkijken naar 2019. In het jaar werden door de stichting liefst 123 borgstellingen toegekend aan sportorganisaties. Door deze borgstellingen kon voor bijna 60 miljoen in sportaccommodaties worden geïnvesteerd. Ruim 100.000 sporters hebben hierdoor kunnen profiteren van een kwaliteitsinjectie voor hun accommodatie.

Kennis

De borgstelling van SWS zorgt voor zekerheid bij banken, waardoor sportverenigingen tegen gunstige rentetarieven leningen kunnen afsluiten. Daarnaast kan SWS worden gezien als een organisatie die de sportvereniging en de gemeente kan voorzien van kennis. ,,SWS beschikt jaarlijks over meer dan 1.500 jaarstukken van sportorganisaties. Op basis daarvan hebben we een goed inzicht wat er bij sportverenigingen op financieel gebied omgaat”, aldus Dick Zeegers, directeur van SWS.

"Veel sportclubs investeren in duurzame voorzieningen voor de accommodatie."

Trends

In de afgelopen jaren zien we volgens Zeegers drie trends in het werkgebied van SWS. In het hockey zien we dat clubs investeren in blaashallen, bij tennis wordt het aanbod voor leden vergroot door Padelbanen aan te leggen en veel sportclubs investeren in duurzame voorzieningen voor de accommodatie.

Padel

Tennisverenigingen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een daling van het ledental. Clubs worden door de bond gemotiveerd om niet alleen lessen aan te bieden, maar leden ook competitie te laten spelen. Daarnaast proberen veel clubs het aanbod gevarieerder te maken. Veel tennisverenigingen investeren in de aanleg van Padelbanen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de aanleg van dit soort banen. ,,We zien een aantal clubs waar het ledental substantieel toeneemt, maar ook een aantal waar dit niet het geval is ”,stelt Zeegers.

Blaashal

Van hockeyverenigingen krijgt SWS veel aanvragen voor blaashallen. Deze hallen kennen een relatieve hoge investering, maar kunnen de clubs veel comfort bieden. ,,Nu zie je dat teams in de winter in verschillende sporthallen moeten hockeyen. Met een eigen blaashal kunnen alle trainingen en wedstrijden op de vereniging plaatsvinden. Dat privilege is voor hockeyers ook veel waard”, denkt Zeegers.

Duurzame maatregelen

SWS krijgt eveneens veel aanvragen voor investeringen in duurzame voorzieningen als LED-verlichting en zonnepanelen. ,,Vanaf 2016 zien we veel investeringen in dit type maatregelen”, weet Zeegers. ,,Voor veel sportclubs zijn -mede door subsidies- financiële voordelen te behalen, door te investeren in deze voorzieningen. Het is daarom aan te raden om dit te onderzoeken voor sportclubs die nog geen maatregelen hebben genomen.”

Deel dit bericht