01-12-2021

Verzekeraars stellen eisen aan het installeren van zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op een sportaccommodatie kan een aantrekkelijke optie zijn om energie op te wekken. Mede als gevolg van de gunstige subsidieregelingen voor dit type investering, neemt het aantal clubs dat in zonnepanelen investeert in rap tempo toe. Van belang is dat er wordt geïnvesteerd in veilige en gekeurde installaties. Zeker nu ook steeds meer verzekeraars hier harde eisen aan stellen.

Vraag naar zonnepanelen neemt toe

Volgens Solar Magazine beschikte in 2014 circa 3% van de sportaccommodaties in Nederland over zonnepanelen. Eind vorig jaar lag dat percentage al boven de 20% en in 2021 heeft deze stijging zich onverminderd doorgezet is de verwachting. Dit kan niet los worden gezien van de subsidiemogelijkheden die in die periode zijn geïntroduceerd zoals de BOSA-subsidie waarbij 30% van de kosten van een investering in zonnepanelen wordt vergoed.
Het behalen van financieel voordeel, zo blijkt uit onderzoek, is voor sportverenigingen nog altijd een van de belangrijkste redenen om te investeren in duurzame maatregelen. Door zonnepanelen te plaatsen wekt de vereniging een deel van de benodigde stroom zelf op, waardoor toekomstige prijsstijgingen van energietarieven worden ontlopen.
Daarnaast draagt het bij aan maatschappelijke ambities van en wordt hier door de vereniging op een zichtbare manier vorm aan gegeven.

Het belang van veilige en gekeurde installaties

Ondanks dat voor veel sportclubs de prijs en terugverdientijd doorslaggevende factoren zijn om over te gaan tot investeren zijn er daarnaast tal van andere zaken waar goed naar gekeken moet worden. Dat beperkt zich niet tot de betrouwbaarheid van de fabrikant en een lange garantieperiode, maar ook het beoordelen van de producteigenschappen (o.a. het vermogen om zonlicht om te zetten in bruikbare elektriciteit en het aantal Wattpiek) vragen specialistische kennis van zaken.
Dat geldt ook voor de installatie van de panelen. Het dak zal uiteraard berekend moeten zijn op het plaatsen van de panelen en vervolgens moet de juiste positie worden bepaald, moeten de juiste omvormers worden geïnstalleerd en alles dient op een veilige manier vastgezet te worden en op een correcte manier te worden aangesloten in de meterkast.
Dat er sprake is van een veilig en gekeurde installatie, is ook van belang voor de verzekering. Verzekeraars kunnen bij het verstrekken van verzekeringen of het uitkeren van schadevergoedingen eisen dat de installaties volgens Scope 12 zijn gecontroleerd. Dat betreft een elektrische inspectie van de hele installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder, de panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

Clausule zonnepaneleninstallaties

Ook voor clubs die de zonnepanelen al hebben aangeschaft is het goed om te kijken naar hetgeen hierover in de opstalverzekering staat opgenomen. Neem bij vragen of twijfel altijd contact op met uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Deel dit bericht