Project: Padelbanen voor KLTV uit Katwijk

categorie: Tennis

  • Sport Tennis en Padel
  • Aanleiding bouw Uitbreiden sportaanbod met padel
  • Aantal leden 1.200
  • Investeringssom 589.888 euro
  • Geleend bedrag 300.000 euro
  • Gemeente Katwijk
  • Website https://www.kltv.nl/

Omschrijving

De Katwijkse Lawn Tennis Vereniging (KLTV) is een tennisverenging die in 1952 is opgericht. De vereniging is daarmee een relatief oude tennisclub. Qua ledental heeft de club al jaren een fors bestand dat vanaf 2016 van 1100 leden daalde naar 700. Na uitvoering van de investeringen, concreet het vervangen van de toplagen van een zestal tennisbanen van smashcourt naar matchclay en de bouw van een viertal padelbanen is het ledenaantal gestegen naar 1.200 leden. Voorts heeft de club ook de beschikking over een viertal gravelbanen. Het clubhuis is in 2013 gebouwd.

Peter Perton (bestuurslid van de Stichting tot exploitatie Tennispark de Krom, die de banen beschikbaar stelt aan de vereniging) is verheugd met de aanleg van de padelbanen en de nieuwe toplagen van een aantal tennisbanen. “Deze banen hebben de vereniging een mooie impuls gegeven. De banen worden volop gebruikt. Qua bezetting zitten we in de avonduren volledig vol. Daarnaast zie je ook dat de sponsoring is aangetrokken. Al met al een prima investering”.

Het hele proces is in 2018 gestart. Het ledenaantal liep terug en padel kwam op als sport. Binnen de vereniging was discussie of eerst tot een kwaliteitsimpuls van de tennisbanen moest worden overgegaan of eerst padelbanen moesten worden aangelegd. In de coronaperiode van 2020 besloten ze gezamenlijk, als besturen stichting en vereniging, te kiezen voor beide waarbij twee tennisbanen werden ingeleverd om de bouw van padelkooien mogelijk te maken. Met eigen geld, een bijdrage van een lokaal particulier fonds, BOSA-subsidie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport en een geldlening van € 300.000 was dit mogelijk.

Medio 2020 kon de vereniging een geldlening van de BNG tegen een rentepercentage van 1 procent krijgen. Daar was wel een borgstelling voor nodig van zowel de Stichting Waarborgfonds Sport als de gemeente. Zowel de Stichting Waarborgfonds Sport als de gemeente waren hiervoor al in juni geïnformeerd dat een dergelijk verzoek op korte termijn zou worden gedaan en waren verzocht hiervoor capaciteit vrij te maken. 2 september 2020 stemde de Algemene Ledenvergadering in met het voorstel en kon de aanvraag voor een garantie formeel worden ingediend. De aanvraag bij SWS verliep naar mening van de vereniging ‘soepel’ en de gewenste borgstelling werd binnen enkele weken afgegeven. De gemeentelijke aanvraag werd vertraagd. De reden hiervan was een gemeentelijke schade van € 2,5 mln aan een miljoenenproject waarvoor de gemeente volledig borg had gestaan. De gemeente had de borgstelling indertijd volledig afgegeven omdat het garantiefonds van deze sector (SWZ) de aanvraag van het zorgstellingsinstituut weigerde.

Volgens de vereniging kwam de aanvraag op dat moment niet goed uit bij de gemeente. “De aanbieding van de geldvertrekker had slechts een beperkte geldigheidstermijn. Bovendien verhoogde de beoogde geldvertrekker, de BNG, de drempel voor leningen aan partijen als de onze naar € 1 mln. Een aantal keren is overleg gepleegd met de gemeente waarbij zowel de toenmalig wethouder als de ambtelijk vertegenwoordigers toezegden onze aanvraag in behandeling te nemen. Helaas werd de uiterste datum van 1 december 2020 voor het formeel van het aanvragen van de gewenste lening bij de BNG niet gehaald waardoor de voordelige aanbieding niet kon worden omgezet. Uiteindelijk bleek dat er geen college-besluit was, ook had het college onze aanvraag niet afgewezen. We voelden ons aan het lijntje gehouden en hebben daarop een rondje gemaakt bij de fractievoorzitters van de belangrijkste partijen waarbij wij inzetten over het hebben van een garantie van SWS voor de helft van de lening en dat een vergelijking met de gemeentelijke misser bij een project van € 50 mln niet vergeleken kan worden met die van ons. De door ons gewenste gemeentelijk garantie had een omvang van netto € 150.000. Deze fractievoorzitters hadden begrip voor onze situatie en konden zich vinden in onze argumenten.
Daarna werd onze aanvraag in behandeling genomen. Pas in maart 2021 volgde het besluit door de Katwijkse gemeenteraad waarbij lovende woorden werden geuit en kon gestart worden met het krijgen van een lening. De grootste banken werd om de gewenst financiering gevraagd. Allerlei verschillende eisen werden gesteld zoals geconsolideerde jaarrekeningen, accountantscontroles over de jaarrekeningen van alle entiteiten (de vereniging KLTV , de stichting Horeca en de Stichting Exploitatie Tennispark De Krom), etc. Hierin is veel tijd gaan zitten. Uiteindelijk konden we bij het BNG Duurzaamheidsfonds terecht. Echter tegen een rentepercentage van 1,95 %.
We zijn gestart met uitvoering van de investeringen. Al waren de bouwkosten ook hoger. Bij elkaar ruim € 30.000 te verhogen met een bedrag van bijna € 5.000 aan bouwleges waarvoor bij een aantal gemeenten een generieke vrijstelling voor stichtingen als de onze bestaat op grond van landelijk regelgeving. We hebben de gemeente hiermee geconfronteerd en na veel soebatten is een deel van deze schade in een andere vorm (voorlopig) vergoed en uitbetaald maar is, na indiening van de gewenste stukken eind 2023) nog niet (eind 2023) formeel vastgesteld”.
De padelbanen en de nieuwe toplagen zijn medio 2021 in gebruik genomen. Er waren echter een aantal onvolkomenheden die de aannemer nog moest oppakken. Enkele herkeuringen volgden. Hierdoor liep de certificering van de tennisbanen als de padelkooien vertraging op. Eind februari 2023 werden de laatste certificaten door het NOC-NSF afgegeven en mogen de banen en kooien ook gebruikt worden voor officiele wedstrijden.

Daarna kon de balans opgemaakt worden. Door een korting van de aannemer en het geven van een voorziening kon het project ruim binnen het budget worden uitgevoerd.

Peter Perton geeft aan dat de investering in toplagen van tennisbanen en de bouw van de padelkooien zijn aantrekkingskracht heeft op mensen uit de omgeving. “De ledenaanwas is zeer goed, er is weer leven op het park en het is weer een van de Katwijkse plekken voor inspanning, ontspanning en ontmoeting! Dit enthousiasme heeft ook reactie op de besturen van de stichting en de vereniging. Inmiddels wordt gewerkt aan de uitbreiding van het park met een drietal padelkooien en de het vervangen van de toplagen van de overgebleven gravelbanen in top-clay”.