28-02-2024

Subsidieregeling BOSA voor 2024 bijna uitgeput

Sportverenigingen die in 2024 nog een beroep willen doen op de BOSA-subsidie lijken haast te moeten maken! Volgens de website van DUS-I is er mogelijk nog slechts 11,1 miljoen euro beschikbaar voor het lopende jaar.

BOSA ‘overvraagt’

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Voor 2024 is het totale budget voor de regeling vastgesteld op 79 miljoen euro. Volgens de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is er per 23 februari 2024 al 18,2 miljoen euro uitbetaald en is er voor 49,7 miljoen euro aan aanvragen in behandeling. Als deze worden toegekend dan is er voor 2024 nog slechts 11,1 miljoen euro beschikbaar.

Snel aanvragen

SWS roept clubs die een beroep willen doen op de regeling op, om spoedig een aanvraag in te dienen. Het ziet er immers naar uit dat het budget in dit tempo in maart 2024 al volledig benut zal zijn. Dit heeft tot gevolg dat clubs die te laat zijn met hun aanvraag, niet meer in 2024 hun subsidie uitbetaald zullen gaan krijgen. In september 2023 heeft SWS het ministerie van VWS al opgeroepen om het beschikbare budget te verhogen, zodat sportverenigingen niet ‘misgrijpen’.

Desastreuse gevolgen

“Als het budget niet direct wordt aangevuld heeft dit desastreuse gevolgen voor de sector”, stelt SWS directeur Dick Zeegers. “De bouw- en rentekosten zijn de afgelopen jaren fors opgelopen waardoor investeringen al onder druk zijn komen te staan. De BOSA, waarbij de vereniging aanspraak kan maken op 20% subsidie van de kosten voor bouw en onderhoud, is cruciaal om de investeringen te kunnen realiseren.”
Voor activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie geldt in 2024 zelfs een subsidiepercentage van 40%. “Als de subsidiepot niet wordt aangevuld zullen clubs ervoor kiezen om deze investeringen uit te stellen tot 2025. We kunnen dan bijna spreken van een ‘verloren jaar’”, concludeert Zeegers.

Deel dit bericht