Ons vermogen

Voor het verstrekken van borgstellingen is het van belang dat SWS over voldoende vrij vermogen beschikt. Het startkapitaal van circa 4,5 miljoen euro, dat bij de oprichting in 1980 beschikbaar werd gesteld door De Lotto, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vermogen van ongeveer 20 miljoen euro.

Vanuit NOC*NSF zijn aanvullende donaties ontvangen van in totaal 3 miljoen euro. In 2013 verkreeg SWS een langlopende achtergestelde lening van de Rabobank van 1 miljoen euro, die door de achtergestelde positie als vermogen kan worden opgevoerd. Daarnaast heeft de rente op het ‘zeer defensief’ belegde vermogen in een lange reeks van jaren voor groei gezorgd.

Tot slot heeft SWS van het Ministerie van VWS in de periode 2016 t/m 2018 een bedrag ontvangen van in totaal 8,5 miljoen euro. Dit vermogen is in eerste instantie aangewend voor borgstellingen ten behoeve van investering door een sportorganisatie die leiden tot energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Hoe zetten wij ons vermogen in?

Vanaf de oprichting zijn meer dan 2300 sportprojecten gerealiseerd. Daarbij zijn meer dan 2600 verenigingen, sportbonden en sportorganisaties betrokken geweest. Dat SWS zich inzet voor de breedtesport blijkt wel uit het feit dat deze te verdelen zijn over ruim 25 verschillende disciplines, waarbij tennis, hockey en voetbal de meeste projecten kennen.

Qua type investering gaat het voornamelijk om de aanleg van banen/velden, de bouw of renovatie van kleedkamers en clubhuizen, maar ook om het plaatsen van een tribune of het vervangen van de lichtmasten. Daarnaast zijn er de zeer specifieke investeringen, zoals de herinrichting van een haven bij een watersportvereniging.

In de afgelopen jaren is er daarnaast veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen zoals LED-verlichting en zonnepanelen.

Meer informatie? Neem eens een kijkje in ons jaarverslag 2018 of bekijk een van de vele projecten die we hebben voorzien van een borgstelling!

Steun SWS

Bij de huidige vraag van ongeveer 150 borgstellingen per jaar, kunnen we niet aan alle (reguliere) aanvragen blijven voldoen. Met een volledig aanwendbaar vermogen van 18 miljoen euro, is de grens voor onze openstaande borgstellingen, in overleg met de banken, bepaald op 90 miljoen euro. Die grens zullen we naar verwachting de komende jaren bereiken.

SWS wil de sportorganisaties in Nederland ook op de lange termijn goed kunnen blijven ondersteunen bij de geplande investering in de sportaccommodatie. Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan!

Steun ons