Ons vermogen

Voor het verstrekken van borgstellingen is het van belang dat SWS over voldoende vrij vermogen beschikt. Het startkapitaal van circa 4,5 miljoen euro, dat bij de oprichting in 1980 beschikbaar werd gesteld door De Lotto, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vermogen van ongeveer 30 miljoen euro.

Vanuit NOC*NSF zijn aanvullende donaties ontvangen van in totaal 3 miljoen euro. Daarnaast heeft de rente op het ‘zeer defensief’ belegde vermogen in een lange reeks van jaren voor groei gezorgd.

Van het Ministerie van VWS heeft SWS in de periode 2016 t/m 2019 een bedrag ontvangen van in totaal 12,5 miljoen euro. Dit vermogen is in eerste instantie aangewend voor borgstellingen ten behoeve van investering door een sportorganisatie die leiden tot energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Tot slot heeft SWS in 2020, eveneens van VWS, een bedrag ontvangen van 10 miljoen euro. Dit bedrag stelde SWS in staat om sportclubs die (tijdelijk) liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronamaatregelen, te helpen bij het aanvragen van zogenaamde ‘Noodkredieten’.

Hoe zetten wij ons vermogen in?

Vanaf de oprichting zijn meer dan 2700 sportprojecten gerealiseerd. Daarbij zijn meer dan 2900 verenigingen, sportbonden en sportorganisaties betrokken geweest. Dat SWS zich inzet voor de breedtesport blijkt wel uit het feit dat deze te verdelen zijn over ruim 25 verschillende disciplines, waarbij tennis, hockey en voetbal de meeste projecten kennen.

Qua type investering gaat het voornamelijk om de aanleg van banen/velden, de bouw of renovatie van kleedkamers en clubhuizen, maar ook om het plaatsen van een tribune of het vervangen van de lichtmasten. Daarnaast zijn er de zeer specifieke investeringen, zoals de herinrichting van een haven bij een watersportvereniging.

In de afgelopen jaren is er daarnaast veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen zoals LED-verlichting en zonnepanelen.

Meer informatie? Neem eens een kijkje in ons jaarverslag 2022 of bekijk een van de vele projecten die we hebben voorzien van een borgstelling!

Steun SWS

Bij de huidige vraag van ongeveer 170 borgstellingen per jaar, kunnen we niet aan alle (reguliere) aanvragen blijven voldoen. Met een volledig aanwendbaar vermogen van 30 miljoen euro, is de grens voor onze openstaande borgstellingen, in overleg met de banken, bepaald op 150 miljoen euro.

SWS wil de sportorganisaties in Nederland ook op de lange termijn goed kunnen blijven ondersteunen bij de geplande investering in de sportaccommodatie. Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan!

Steun ons